Praca mechaniczna

Mówiąc praca pierwsze co nam przychodzi na myśl to różne zawody jakie człowiek wykonuje. Jednak w fizyce praca to coś innego. Dla odmiany nie będziemy mówić po prostu praca lecz będziemy używać takiego terminu jak Praca mechaniczna. Praca to siła jaką działamy na dany przedmiot i przemieszczenie :

                                                                        W= F x s

                                               Praca równa jest sile pomnożonej przez drogę

W- praca
F- siła
s- przemieszczenie

Dla przykładu, jeżeli zadziałałem z siłą 10 N na ciał i przemieściło się ono o 10 metrów to wykonałem pracę 100 J. Skrót J oznacza jednostkę dżul. Ze wzoru wykonujemy to działanie tak:

                                                                   10N x 10m = 100J

Pamiętajmy jednak, że praca przy przesuwaniu ciał zależy od działającej siły a nie od przesuniętej masy ciał !

Nasuwa nam się pytanie kiedy nie ma pracy mechanicznej? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli nie ma przemieszczenia. To oznacza: jeżeli działam z ogromną siłą na przedmiot a on nie zmieni swojego pierwotnego miejsca to praca mechaniczna nie występuje, chociaż bardzo się namęczyliśmy.

Pamiętajmy jednak, że wzór W= F x s możemy zastosować tylko w takich przypadkach jak :
1.Ciało porusza się po linii prostej.
2.Przemieszczenie jest wywołane siłą F.
3.Siła jest ciągle stała.
4.Siła jest zwrócona zgodnie z przemieszczeniem.